HYALUTIDIN® DC

POWRÓT

Oświadczenie o ochronie prywatności

1.1.1 SŁOWO WSTĘPNE

Niezależnie od tego, czy jesteś klientem, interesantem, kandydatem czy gościem na naszej stronie internetowej: my, Livisto GmbH (dalej: „Livisto”, „my”) przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Ale co to konkretnie oznacza? Poniżej przedstawiamy Ci, jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie i jak je przetwarzamy. Ponadto otrzymają Państwo przegląd swoich praw wynikających z obowiązującego prawa ochrony danych. Ponadto podamy Państwu kontakty, jeśli mają Państwo dalsze pytania.

1.1.1.1 KIM JESTEŚMY?

Segment działalności Livisto obejmuje weterynaryjno-farmaceutyczne specyfiki dla zwierząt gospodarskich, domowych i koni. Naszymi klientami w Niemczech są wyłącznie lekarze weterynarii, których zaopatrujemy bezpośrednio lub pośrednio poprzez hurtownię weterynaryjną. Poprzez nasze siostrzane firmy i partnerów dystrybucyjnych za granicą docieramy również do ich kolegów w wielu krajach Europy i Bliskiego Wschodu. Jako osoba odpowiedzialna za obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych przyjmujemy
 • LIVISTO Group GmbH
 • Im Südfeld 9
 • 48308 Senden-Bösensell
 • Telefon: +49 2536 3302-0
 • Fax: +49 2536 3302-110
 • info@livisto.com
wszelkie środki wymagane przez obowiązujące prawo ochrony danych osobowych w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. ochrony danych.
 • Inspektor ochrony danych
 • Pan Oliver Schürings
 • 2B Advice GmbH
 • Joseph Schumpeter Allee 25
 • 53227 Bonn, Niemcy
 • datenschutz@agravis.de

1.1.2 ZAKRES OCHRONY DANYCH

Przez przetwarzanie danych osobowych ustawodawca rozumie takie czynności jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych. Dane osobowe to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy danych osobowych klientów, zainteresowanych, wnioskodawców lub odwiedzających. Niniejsza polityka prywatności dotyczy naszej strony internetowej www.livisto.com.

1.1.3 JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Państwa dane osobowe będą przez nas gromadzone, jeśli skontaktują się Państwo z nami, np. jako zainteresowana strona lub klient. Może to nastąpić na przykład poprzez zainteresowanie naszymi produktami, rejestrację w naszych usługach online, kontakt z nami za pośrednictwem naszych kanałów komunikacyjnych lub poprzez korzystanie z naszych produktów lub usług w ramach istniejących relacji biznesowych. Przetwarzane są przez nas następujące rodzaje danych osobowych: Osobowe dane identyfikacyjne
 • imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu
 • dane dotyczące zlecenia
 • numer klienta, numer zamówienia, dane do faktury
 • Dane związane z firmą
 • nazwa firmy, dział, działalność
 • Dane o zachowaniu użytkownika w sieci
 • adresy IP, nazwy użytkowników, dane dotyczące Państwa wizyt na naszej stronie internetowej, w portalach dla klientów lub w aplikacji, czynności wykonywane na naszych stronach internetowych i w portalach dla klientów, lokalizacja dostępu
 • Informacje o Twoich zainteresowaniach i życzeniach, które nam przekazujesz
 • poprzez nasz formularz kontaktowy lub za pośrednictwem innych kanałów komunikacji
 • Informacje o Twojej karierze zawodowej
 • wykształcenie zawodowe, poprzedni pracodawcy, inne kwalifikacje
 • oraz inne informacje porównywalne z tymi kategoriami danych.

1.1.3.1 DANE WRAŻLIWE

Dane wrażliwe i specjalne kategorie danych osobowych, takie jak informacje o przynależności religijnej lub związkowej, nie są gromadzone w ten sposób. informacje, nie są gromadzone tym kanałem .

1.1.3.2 DANE OSOBOWE MAŁOLETNICH

Dane osobowe dzieci lub osób niepełnoletnich są gromadzone tylko wtedy, gdy zakładają u nas konto klienta, rejestrują się w portalu kariery, korzystają z naszych kanałów komunikacji lub używają aplikacji.

1.1.3.3 WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

1.1.3.1 CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

Pliki cookie to pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze przez naszą stronę internetową lub portale dla klientów, gdy odwiedzasz stronę. Pliki te przechowują informacje, które sprawiają, że korzystanie z tej strony jest bardziej efektywne. Jako usługę analizy internetowej wykorzystujemy Google Analytics do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej i w portalach klientów. W celu przeprowadzenia tej analizy informacje związane z użytkowaniem generowane przez plik cookie (w tym skrócony adres IP użytkownika) są przekazywane na nasze serwery i przechowywane w celu analizy użytkowania. Analizę użytkowania wykorzystujemy do optymalizacji naszych własnych stron internetowych, portali klienta, podejścia do klienta i innych działań reklamowych, jak również do celów badania rynku. Podczas tego procesu adres IP użytkownika jest natychmiast skracany, tak że identyfikacja użytkownika poprzez adres IP nie jest już możliwa. Każdy użytkownik, który nie zgadza się na przechowywanie i analizę swoich zanonimizowanych danych użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej, może w każdej chwili sprzeciwić się temu przechowywaniu i wykorzystaniu. Anonimowe korzystanie z portali dla klientów nie jest możliwe. Anonimowe korzystanie z portali dla klientów nie jest możliwe. Twoja wizyta na tej stronie jest obecnie objęta systemem Google Analytics. Proszę kliknąć tutaj, aby zatrzymać swoją wizytę. Wyłącz Google Analytics

1.1.4 W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE – I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

1.1.4.1 WYKONANIE UMOWY Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji umów. Dotyczy to również informacji, które przekazujesz nam w ramach korespondencji przedumownej. Konkretne cele przetwarzania danych zależą od produktu i złożonego wniosku i mogą być również wykorzystywane do analizy Państwa potrzeb i sprawdzenia, które produkty i usługi są dla Państwa odpowiednie. 1.1.4.1.1 REALIZACJA WARUNKÓW UMOWY Do realizacji stosunku umownego potrzebujemy Państwa nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować. 1.1.4.1.2 OFEROWANIE TOWARÓW I USŁUG Państwa dane osobowe są nam również potrzebne, aby móc sprawdzić, czy i jakie produkty i usługi możemy i możemy Państwu zaoferować. Szczegóły dotyczące poszczególnych celów przetwarzania danych można znaleźć w dokumentach umownych i naszych Ogólnych Warunkach Handlowych. 1.1.4.1.3 PRZEPROWADZANIE PROCESU SKŁADANIA WNIOSKÓW Przetwarzamy Twoje dane, które przesłałeś nam w ramach swojej aplikacji, aby sprawdzić, czy Twoje kwalifikacje zawodowe są odpowiednie dla ogłoszonego stanowiska. Wykorzystujemy Twoje dane tylko do procesu aplikacji i przekazujemy je do akt osobowych w momencie zawarcia umowy. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, Twoje informacje zostaną usunięte lub zniszczone . Nie będziemy wykorzystywać Twoich informacji o aplikacji do celów innych niż przeprowadzenie procesu aplikacji. 1.1.4.2 RÓWNOWAŻENIE INTERESÓW: ULEPSZAMY NASZE USŁUGI I OFERUJEMY PAŃSTWU ODPOWIEDNIE PRODUKTY 1.1.4.2.1 W CELU WZMOCNIENIA I OPTYMALIZACJI RELACJI Z KLIENTAMI W ramach naszych starań o ciągłą poprawę naszych relacji z Państwem, od czasu do czasu prosimy o udział w naszych ankietach dla klientów. Wyniki ankiet służą do jeszcze lepszego dostosowania naszych produktów i usług do Państwa potrzeb. 1.1.4.2.2 PRZETWARZANIE I ANALIZA DANYCH DLA CELÓW MARKETINGOWYCH Twoje potrzeby są dla nas ważne i staramy się dostarczać Ci informacji o produktach i usługach, które dokładnie Ci odpowiadają. W tym celu wykorzystujemy wyniki naszych wspólnych relacji biznesowych i badań rynku. Naszym głównym celem jest dostosowanie naszych propozycji produktowych do Państwa potrzeb. W tym kontekście gwarantujemy, że dane przetwarzamy zawsze zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych. Ważne: W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych w tym celu. Co dokładnie analizujemy i przetwarzamy?
 • Wyniki naszych działań marketingowych w celu zmierzenia skuteczności i trafności naszych kampanii;
 • Informacje z Twoich wizyt na naszej stronie internetowej;
 • Analizujemy ewentualne potrzeby związane z naszymi produktami i usługami.
1.1.4.2.4 ŚRODKI SŁUŻĄCE PAŃSTWA OCHRONIE Między innymi wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:
 • Analizujemy Twoje dane, aby chronić Ciebie lub Twoją firmę przed oszustwami, Może się to zdarzyć na przykład wtedy, gdy padłeś ofiarą kradzieży tożsamości lub gdy nieupoważnione osoby w inny sposób uzyskały dostęp do Twojego konta użytkownika;
 • Nasze wsparcie IT ściśle współpracuje z Tobą w przypadku problemów technicznych, aby poprawić niezawodność naszych aplikacji internetowych. W tym kontekście oceniamy również dzienniki dostępu do stron, wykonanych czynności itp;
 • Aby móc zagwarantować bezpieczeństwo IT;
 • Aby móc zarejestrować i udowodnić fakty w przypadku ewentualnych sporów prawnych.
1.1.4.3 NA PODSTAWIE PAŃSTWA ZGODY Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach, możemy przetwarzać Państwa dane. W każdej chwili mogą Państwo wycofać tę zgodę na przyszłość, nie ponosząc żadnych kosztów poza kosztami transmisji według taryf podstawowych (koszty Państwa połączenia internetowego). Wycofanie zgody nie wpływa jednak na legalność przetwarzania do momentu wycofania. 1.1.4.4 Z POWODU WYMOGÓW PRAWNYCH LUB W INTERESIE PUBLICZNYM Jako firma podlegamy wielu różnym wymogom prawnym (np. wynikającym z przepisów podatkowych). W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych przetwarzamy Państwa dane osobowe. 1.1.5 GDZIE PRZEKAZUJEMY DANE I DLACZEGO 1.1.5.1 WYKORZYSTANIE DANYCH W RAMACH LIVISTO W ramach Livisto GmbH, tylko te jednostki mają dostęp do Twoich danych osobowych, które są im potrzebne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub prawnych, lub do ochrony naszych uzasadnionych interesów. 1.1.5.2 WYKORZYSTANIE DANYCH POZA LIVISTO Szanujemy prywatność Państwa danych osobowych i będziemy udostępniać informacje o Państwu tylko wtedy, gdy będzie to wymagane przez prawo, za Państwa zgodą lub w celu wypełnienia zobowiązań umownych. Na przykład następujący odbiorcy mogą podlegać prawnemu obowiązkowi ujawnienia Państwa danych osobowych:
 • Organy publiczne lub organy nadzorcze , np. organy podatkowe, organy celne;
 • Organy sądowe i organy ścigania , np. policja, sądy, prokuratura;
 • Prawnicy lub notariusze , np. w postępowaniach sądowych;
 • Audytorzy .
W celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych współpracujemy z innymi firmami. Obejmuje to:
 • Dostawców usług transportowych i spedytorów;
 • Organizatorzy i dostawcy usług szkoleniowych, jeśli za naszym pośrednictwem zarejestrowałeś się na określone targi lub wydarzenia;
 • Banki i dostawcy usług finansowych w celu obsługi wszelkich spraw finansowych.
Własni usługodawcy Aby usprawnić nasze działania, korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców, którzy mogą otrzymywać od Ciebie dane osobowe w opisanych celach, w tym dostawców usług IT, dostawców usług drukarskich i telekomunikacyjnych, firm windykacyjnych, konsultingowych lub sprzedażowych. Ważne: zwracamy baczną uwagę na Twoje dane osobowe! W celu zapewnienia, że dostawcy usług przestrzegają tych samych standardów ochrony danych, co w naszej firmie, zawarliśmy odpowiednie umowy dotyczące przetwarzania zamówień. Umowy te regulują między innymi:
 • Że osoby trzecie mają dostęp tylko do tych danych, które są im potrzebne do wykonania powierzonych zadań;
 • Że usługodawcy udzielają dostępu do Państwa danych tylko pracownikom, którzy wyraźnie zobowiązali się do przestrzegania przepisów o ochronie danych;
 • Że usługodawcy przestrzegają środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo danych i ochronę danych;
 • Co dzieje się z danymi, gdy stosunek handlowy między usługodawcą a nami zostanie zakończony
W przypadku dostawców usług z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) podejmujemy specjalne środki bezpieczeństwa (np. poprzez zastosowanie specjalnych klauzul umownych), aby zapewnić, że dane są traktowane z takim samym poziomem ostrożności, jaki jest stosowany w EOG. Regularnie sprawdzamy wszystkich naszych dostawców usług pod kątem zgodności z naszymi specyfikacjami. Bardzo ważne: W żadnym wypadku nie sprzedajemy Państwa danych osobowych osobom trzecim! 1.1.5.3 WYKORZYSTANIE DANYCH W RAMACH GRUPY AGRAVIS W celu zaoferowania Ci jak najlepszych usług, od czasu do czasu wymieniamy dane w ramach Grupy. W ten sposób dbamy o przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych oraz o to, aby dane osobowe były zawsze odpowiednio chronione. Z tego powodu podjęliśmy odpowiednie środki, aby zapewnić przestrzeganie ochrony danych w ramach Grupy AGRAVIS: Zawarliśmy umowy z poszczególnymi spółkami zależnymi, aby zapewnić, że dane osobowe wymieniane w ramach Grupy zawsze pozostają chronione. Zgodnie z tymi umowami i obowiązującym prawem ochrony danych osobowych, przekazujemy dane osobowe do naszych spółek zależnych zajmujących się produkcją i dystrybucją wyłącznie w celach określonych w niniejszej polityce prywatności. W ten sposób wspieramy nasze spółki zależne zarówno operacyjnie, jak i zgodnie ze środkami technicznymi i organizacyjnymi, które stosujemy w spółce dominującej w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Jeśli to możliwe, chronimy Twoje dane za pomocą środków służących do pseudonimizacji lub anonimizacji. Jeśli spółki zależne znajdują się poza EOG, podejmujemy odpowiednie środki, aby zapewnić, że przetwarzane tam dane osobowe są tak samo chronione jak na terenie EOG.

1.1.6 CZY JESTEŚ ZOBOWIĄZANY DO PRZEKAZANIA NAM DANYCH OSOBOWYCH?

W ramach relacji biznesowych pomiędzy Tobą a LIVISTO, wymagamy od Ciebie następujących kategorii danych osobowych: Wszystkie dane niezbędne do nawiązania i realizacji relacji biznesowej; Dane wymagane do wypełnienia zobowiązań umownych Danych, do których zbierania jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez tych danych nie jesteśmy w stanie zawierać lub realizować umów z Państwem.

1.1.7 TERMINY USUWANIA DANYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych nie przechowujemy Państwa danych osobowych dłużej, niż jest to potrzebne do celów danego przetwarzania. Jeśli dane nie są już wymagane do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, zostaną przez nas regularnie usunięte, chyba że ich tymczasowe przechowywanie jest nadal konieczne. Mogą istnieć następujące powody dalszego przechowywania
 • Należy przestrzegać obowiązków wynikających z prawa handlowego i podatkowego w zakresie przechowywania danych: Okresy przechowywania, przede wszystkim zgodnie z przepisami Kodeksu Handlowego i Kodeksu Skarbowego, wynoszą do 10 lat.
 • W celu uzyskania dowodów w przypadku sporów prawnych w ramach ustawowych terminów przedawnienia: w prawie cywilnym ustawowe terminy przedawnienia mogą wynosić do 30 lat , przy czym zwykły termin przedawnienia następuje po trzech latach.

1.1.8 PAŃSTWA PRAWA

W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują Państwu również określone prawa. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiednich przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (art. 15-21). 1.1.8.1 PRAWO DO INFORMACJI I KOREKTY Mają Państwo prawo do uzyskania od nas informacji o tym, które z Państwa danych osobowych przetwarzamy. Jeśli te informacje nie są (już) prawidłowe, możesz poprosić nas o poprawienie danych lub, jeśli są one niekompletne, o ich uzupełnienie. Jeżeli przekazaliśmy Państwa dane osobom trzecim, w przypadku zaistnienia odpowiedniej sytuacji prawnej poinformujemy o tym odpowiednie osoby trzecie. 1.1.8.2 PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH Możesz zażądać natychmiastowego usunięcia swoich danych osobowych w następujących okolicznościach: Gdy Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane;
 • Jeśli cofnąłeś swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych;
 • Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie istnieją nadrzędne, prawnie uzasadnione powody przetwarzania danych;
 • Jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Jeśli Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia zobowiązań prawnych.
Należy pamiętać, że przed usunięciem Państwa danych musimy sprawdzić, czy nie istnieje uzasadniony powód przetwarzania Państwa danych osobowych. 1.1.8.3 PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA („PRAWO DO BLOKADY”) Możesz zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych z jednego z następujących powodów:
 • Jeśli kwestionujesz dokładność danych, dopóki nie będziemy mieli możliwości zweryfikowania dokładności danych;
 • Jeśli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale zamiast ich usunięcia, żądają Państwo jedynie ograniczenia wykorzystania danych osobowych;
 • Jeżeli nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale nadal są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony w toku roszczeń prawnych;
 • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie jest jeszcze jasne, czy Państwa uzasadnione interesy przeważają nad naszymi.
1.1.8.4 PRAWO DO SPRZECIWU 1.1.8.4.1 PRAWO DO SPRZECIWU W INDYWIDUALNYCH PRZYPADKACH Jeśli przetwarzanie odbywa się w interesie publicznym lub na podstawie równowagi interesów, masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne powody przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dlatego, że Państwa dane osobowe służą do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Sprzeciw nie wyłącza legalności przetwarzania dokonanego do czasu wniesienia sprzeciwu. 1.1.8.4.2 SPRZECIW WOBEC WYKORZYSTYWANIA DANYCH W CELACH REKLAMOWYCH W przypadkach, gdy Państwa dane osobowe są wykorzystywane do celów reklamowych, mogą Państwo w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec tej formy przetwarzania. Nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w tych celach. Sprzeciw może być złożony bez użycia formularza i powinien być skierowany do:
 • Livisto GmbH
 • Im Südfeld 9
 • 48308 Senden-Bösensell
 • Telefon: +49 2536 3302-0
 • Fax: +49 2536 3302-110
 • animedica@animedica.de
1.1.8.5 PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH Na życzenie mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe, które zostały nam przekazane do przetwarzania, w formacie możliwym do przeniesienia i odczytania maszynowego. 1.1.8.6 PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO (ART. 77 GDPR) Staramy się rozpatrywać Państwa wnioski i skargi tak szybko, jak to możliwe, aby odpowiednio chronić Państwa prawa. W zależności od częstotliwości zapytań może jednak upłynąć do 30 dni, zanim będziemy mogli udzielić Ci dalszych informacji na temat Twojego żądania. Jeśli będzie to trwało dłużej, niezwłocznie poinformujemy Cię o powodach opóźnienia i omówimy z Tobą dalszy proces. W niektórych przypadkach możemy nie udzielić lub nie możemy udzielić żadnych informacji. Jeśli jest to prawnie dopuszczalne, poinformujemy Państwa o powodach odmowy ujawnienia informacji. Jeśli jednak nie są Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi i odpowiedzi lub sądzą Państwo, że naruszamy obowiązujące przepisy o ochronie danych, mogą Państwo złożyć skargę do naszego inspektora ochrony danych oraz do odpowiedniego organu nadzorczego. Organem nadzorczym odpowiedzialnym za nas jest: Organem nadzorczym odpowiedzialnym za nas jest:
 • Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen.
 • Kavalleriestraße 2-4
 • 40213 Düsseldorf
 • Telefon: +49 02 11/384 24-0
 • Fax: +49 02 11/384 24-10
 • E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
 • www.ldi.nrw.de

1.2 WERSJA

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest datowane na dzień 04.04.2018 r. Zarejestrowani klienci będą informowani o zmianach w Oświadczeniu o ochronie danych. Wcześniejsze wersje Oświadczenia o ochronie danych są dostępne na stronie internetowej lub u naszego inspektora ochrony danych.
POWRÓT