HYALUTIDIN® DC

POWRÓT

Warunki użytkowania

Wszystkie treści są starannie sprawdzane i opracowywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Staramy się stale poszerzać i aktualizować tę ofertę informacyjną. Nie możemy jednak zagwarantować, że są one kompletne, dokładne i aktualne. Na przykład nie możemy ponosić odpowiedzialności za powodzenie upraw, ponieważ zależy ono również od czynników, których nie da się kontrolować, a które nie mają nic wspólnego z jakością odmian. LIVISTO Group GmbH nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe w związku z korzystaniem z treści naszych stron internetowych. LIVISTO Group GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie, materialne lub niematerialne, szkody następcze wynikające z wad lub utraconego zysku, powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych informacji lub zawartego w nich oprogramowania. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące. LIVISTO Group GmbH zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty, a także do czasowego lub ostatecznego zaprzestania publikacji, bez wydawania odrębnego powiadomienia.

Zawartość oferty online

Wszystkie treści są starannie sprawdzane i opracowywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Staramy się stale poszerzać i aktualizować tę ofertę informacyjną. Nie możemy jednak zagwarantować, że jest ona kompletna, dokładna i aktualna. Na przykład nie możemy ponosić odpowiedzialności za powodzenie upraw, ponieważ zależy ono również od czynników, których nie da się kontrolować, a które nie mają nic wspólnego z jakością odmian. LIVISTO Group GmbH nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe w związku z korzystaniem z treści naszych stron internetowych. LIVISTO Group GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie, materialne lub niematerialne, szkody następcze wynikające z wad lub utraconego zysku, powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych informacji lub zawartego w nich oprogramowania. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące. LIVISTO Group GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty, a także do czasowego lub ostatecznego zaprzestania publikacji, bez wydawania odrębnego powiadomienia.

Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej LIVISTO Group GmbH jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samą firmę LIVISTO Group GmbH pozostają wyłącznie w posiadaniu LIVISTO Group GmbH. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody LIVISTO Group GmbH jest zabronione. We wszystkich publikacjach LIVISTO Group GmbH stara się przestrzegać praw autorskich użytych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać własne grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub stosować grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty wolne od opłat licencyjnych. Wszystkie wymienione w naszej ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie znaki towarowe i marki, nazwy handlowe i nazwy rodzajowe podlegają w całości przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i pokrewnych oraz prawom własności zarejestrowanych właścicieli. Z faktu, że znaki towarowe są jedynie wymienione, nie należy wyciągać wniosku, że nie są one chronione prawami osób trzecich!

Twoja prywatność i ochrona Twoich danych osobowych

Państwa zadowolenie jest dla LIVISTO Group GmbH priorytetem. W związku z tym uważamy również za nasz obowiązek ochronę Państwa danych osobowych, które gromadzimy. Informacje, które gromadzimy na Państwa temat wykorzystujemy wyłącznie w celach operacyjnych, tzn. głównie po to, aby umożliwić Państwu korzystanie z naszej oferty w sposób bardziej wygodny i ukierunkowany. LIVISTO Group GmbH nie udostępnia Państwa danych osobowych osobom trzecim spoza firmy do wykorzystania. Ścisłe przestrzeganie poufności Państwa danych jest dla nas sprawą oczywistą.

Ważność niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której zostali Państwo skierowani na tę stronę. Jeżeli części tego tekstu lub poszczególne jego sformułowania nie są zgodne, przestały być zgodne lub nie są w pełni zgodne z obowiązującym stanem prawnym, nie ma to wpływu na treść i ważność pozostałych części dokumentu.
POWRÓT